Després de la culminació del XXIII Congrés Nacional i XIX Congrés Mundial de Mediació a la ciutat de Querétaro, Mèxic, ens complau compartir l'èxit de la participació de la Fundació per la Justícia. Aquest esdeveniment va reunir líders i experts compromesos amb la construcció d´un món més pacífic i conciliador.

El president de Fundació per la Justícia, José Mª Tomás i Tío, va exercir un paper destacat en aquest congrés en intervenir en dues conferències que van abordar temes fonamentals relacionats amb la mediació i la justícia social. La seva participació no sols va ressaltar el compromís de la fundació amb aquests principis, sinó que també va contribuir significativament al diàleg global sobre la importància de la mediació en la construcció d'un nou contracte social.

La presència del president de la Fundació per la Justícia en aquestes instàncies és un testimoni del compromís de l'organització amb la promoció de la mediació com a instrument poderós per a la resolució de conflictes i la construcció de societats més justes.

En el marc d'aquest important esdeveniment, les organitzacions convocants han emès un Decàleg que reflecteix els valors fonamentals que sustenten la mediació com a instrument transformador de la societat. Destaquem alguns dels punts essencials d'aquest Decàleg:

1. Nou Contracte Social Mundial: La construcció consensuada d'un nou contracte social no només és viable, sinó també crucial per a la supervivència del nostre planeta i la prevenció de l'extinció de la nostra espècie.

2. Medi Ambient i Contracte Social: El respecte i la protecció del medi ambient són elements essencials en aquest nou contracte social.

3. Pilars insubstituïbles: L'educació, la salut, el treball i la justícia social són pilars insubstituïbles a l'edificació d'un nou contracte social.

4. La justícia autocompositiva desinstitucionalitzada, que abasta mètodes com la negociació, mediació i conciliació, es presenta com a expressió natural duna justícia basada en la dignitat i la justícia intrínseca de cada persona.

5. Enfocament Centrat a la Persona: Un nou contracte social ha de centrar-se en cada persona, atenent les seves necessitats fonamentals per aconseguir un desenvolupament harmònic i ple.

6. Contribució de la Justícia Institucionalitzada: La justícia institucionalitzada ha contribuït significativament a la impartició de justícia, obrint l'accés a mètodes autocompositius i beneficiant un nombre més gran de persones.

7. Garantia d'accés a la justícia: La justícia autocompositiva garanteix l'accés a la justícia, independentment de l'edat, des de la infància fins a l'última etapa de la vida.

8. Compromís de Mediadors: Mediadores i mediadors del món assumeixen el compromís de ser multiplicadors de la importància de famílies, escoles i comunitats pacífiques, exercint un rol actiu en la generació d'harmonia social.

9. Compromís Actiu: Aquelles persones que han decidit ser mediadores són conscients del compromís actiu per contribuir a la materialització de la justícia social.

10. Polítiques Públiques Injornables: Es destaca la urgència de polítiques públiques a nivell nacional, estatal i municipal que integrin les persones de les comunitats com a mediadores pacificadores, permetent-los una participació activa en la pacificació dels espais de convivència.

2023 CONCLUSIONS FÒRUMS ANÀLISI DIALÈCTICA 2023 PRONUNCIAMENT XXIII CONGRÉS NACIONAL I XIX CONGRÉS MUNDIAL

 

La meva-experiència-en-el-Congrés-de-Mediació

Coneixem l'experiència de Maurici, un estudiant de Dret, al Congrés de Mediació.