Fundació per la Justícia és una organització sense ànim de lucre que treballa a favor dels Drets Humans i de la justícia social, per tal d'assolir una societat en pau, més justa, i més solidària.

Des de fa més de 29 anys ha centrat els seus esforços a sensibilitzar la societat davant les injustícies i la vulneració de Drets Humans, a contribuir a una educació i formació específica en aquesta matèria ia generar oportunitats de futur per a uns col·lectius especialment vulnerables i en risc exclusió. L'àmbit geogràfic d'actuació ha estat tant Espanya com els països més desafavorits d'Àfrica, el Carib i el Pacífic (països ACP).

La nostra missió es fonamenta en sòlids valors de pau, justícia, solidaritat, igualtat, respecte de la diversitat cultural, independència, transparència i compromís amb la societat.

Aspirem a ser coherents amb el nostre lema «Volem la Pau, treballem per la Justícia».

Treballem en diversos projectes que té a veure amb les temàtiques principals de:

• Dones i DDHH
• Infància i DDHH
• Inserció laboral i DDHH
• Justícia Restaurativa
• Sensibilització en matèria de DDHH
Govern Obert i Lluita contra la corrupció
• Persones Recluses
• Persones refugiades
• Formació 

•2022 Memorial FxJ