Fes-te empresa ambaixadora

Ser empresa ambaixadora de la Fundació per la Justícia té molts avantatges. Més enllà dels beneficis fiscals a l'impost de societats o el de l'impost sobre la renda de les persones físiques, totes les persones que es relacionin amb l'empresa (socis, empleats, proveïdors, clients, etc.) passaran a valorar molt positivament aquest interès actiu pels problemes socials, redundant en la imatge de la marca i en els valors corporatius.

La Fundació per la Justícia s'inclou entre les entitats beneficiàries de mecenatge d'acord amb allò establert a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats no lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Per això, informarem a la Hisenda Pública de la teva aportació i emetrem el certificat corresponent a fi que puguis aplicar la desgravació fiscal corresponent.

Criteris per a ser empresa ambaixadora: pot ser de projecte o per quantia a partir de 300 mes. Això vol dir que per assolir la condició d'empresa ambaixadora exigim una aportació, per a algun projecte o en general per a la Fundació per la Justícia, de 300€ al mes o el seu equivalent de 3.600€ a l'any, com a mínim.

 Criteris de selecció d'empreses col·laboradores

 

AQUESTES SÓN LES NOSTRES EMPRESES AMBAIXADORES