Inserción laboral personas reclusas

Inserció laboral persones recluses

Líder Javier Vilalta Objectius L´objectiu d´aquest projecte és promoure la formació orientada a la inserció laboral. Des de Fundació per la Justícia considerem que la formació professional ha d'estar vinculada a les demandes de personal per part del sector...