La corrupción no es bien venida

La corrupció no és ben vinguda

     LUIS MIGUEL ROMANÍ VILLAFRANCA Davant del greu problema que suposa avui dia la corrupció i el seu caràcter generalitzat, el 31 d'octubre del 2003, l'Assemblea General de les Nacions Unides a la Resolució 58/4 va decidir que, «per tal d'augmentar la sensibilització. ..