Senegal: Codesarrollo Valencia-Senegal

Senegal: Codesenvolupament València-Senegal

La iniciativa de Codesenvolupament València-Senegal, executada entre 2011 i 2014 perseguia generar mitjans econòmics en col·lectius en risc d'exclusió a l'entorn de Dakar mitjançant la promoció de l'autoocupació amb la creació de microempreses i el reforç de les...
Senegal: «Albinos bajo la sombra del sol»

Senegal: «Albinos sota l'ombra del sol»

Mitjançant el projecte “Albinos sota l'ombra del sol”, executat el 2010, es va promoure la defensa dels drets humans de les persones amb albinisme. L'objectiu principal de la proposta, que va constar d'una única edició, va radicar a integrar menors albins al...