Les principals víctimes dels crims més violents a El Salvador són les dones trans, que tenen una esperança de vida de 33 anys.

Des del 1994, més de 600 persones d'aquesta comunitat han estat assassinades violentament.

Dels més de 100 casos d'assassinats reportats contra la comunitat LGTBIQ+ des d'aquell any, només el 11% ha estat portat a judici.

Aquestes són només algunes de les dades que recull aquest estudi, que s'emmarca dins del projecte Visibilització i defensa d'activistes de Drets Humans en el marc de protecció dels drets del col·lectiu LGTBIQ+ a El Salvador, finançat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.

El seu principal propòsit és mostrar una radiografia de la realitat de les dones trans a El Salvador des d'un enfocament de drets humans, que reflecteixi la situació de discriminació i violència exercida contra aquest col·lectiu, així com les seves lluites i resistències davant d'un sistema de forta construcció heteropatriarcal, que reprodueix la desigualtat a través de patrons socioculturals, de subordinació i discriminació contra la dona.

Si bé El Salvador ha ratificat diversos tractats internacionals que atorguen proteccions implícites i explícites a les persones pertanyents a la comunitat LGTBIQ+, actualment persisteixen una sèrie de obstacles orientats a restringir la capacitat legal de les dones trans ia limitar-ne la titularitat i l'accés als drets civils, socials, econòmics, polítics i culturals. Aquesta situació es veu agreujada pels prejudicis socials i concepcions errònies sobre la transsexualitat que prevalen a la societat salvadorenca.

Fundació per la Justícia, entitat que fa més de 25 anys que treballa per la promoció i defensa dels drets humans, deixa constància en aquest informe de les principals troballes en matèria de discriminació i vulneració de drets, alhora que recopila, des d'un enfocament de dignitat humana, els assassinats i delictes d'odi que a data de redacció del present document continuen impunes.

Es tracta de un exercici no només d'honrar la memòria de les víctimes, sinó de fer un pas més en la visibilització de la brutal violència, fustigació, discriminació i vulneració de drets a què són sotmeses les dones trans a El Salvador, aspirant amb això a adquirir cert compromís i implicació ciutadana en l'exigència del cessament de violència.

Per descarregar, deixa'ns el teu email i digues-nos que et sembla aquesta iniciativa.

Podràs descarregar la guia a continuació a l'enllaç que trobaràs!

    AUTORITZACIÓ DE DADES:
    Autoritzo la Fundació per la Justícia a guardar les meves dades tenir-hi accés amb finalitats merament informatives relacionades amb el dret i la justícia social.

    En el compliment del que estableix l'art. 13 del Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que el responsable del tractament és la Fundació per la Justícia i que aquest tractament es porta a terme per gestionar les comunicacions de l'entitat, el seu consentiment és la nostra base legal per a això, el qual entenem atorgat en mantenir aquesta correspondència.

    Així mateix, us informem de la possibilitat que teniu d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les vostres dades de caràcter personal o més informació dirigint-vos per escrit a l'email info@ fundacionperlajusticia.org