Memoria de Actividades 2022

Memòria d'Activitats 2022

L'exercici 2022 serà recordat a nivell mundial, entre altres coses, per ser la data en què es va aconseguir superar la pandèmia del COVID-19 gràcies a la posada en marxa de la vacunació massiva que va propiciar la generació d'una situació de progressiva tornada a la...
Informe Anual 2021

Informe Anual 2021

Et presentem l'Informe Anual 2021 Les activitats de Fundació per la Justícia durant el 2021 han continuat condicionades, igual que durant el passat 2020, per la pandèmia derivada del Covid-19, procurant gestionar els efectes que aquesta ha generat sobre la...
Guía de Recursos para Refugiados

Guia de Recursos per a Refugiats

Líder del projecte Ana Mª Fuertes Eugenio Descripció Aquesta Guia de Recursos per a Refugiats recull la informació més rellevant relacionada amb les línies d'actuació i procediments d'acollida duts a terme per aquelles organitzacions públiques i privades...