Tribunal internacional de Justícia Restaurativa a El Salvador

Líder

José Mª Tomás i Tio

Descripció

La falta de resposta institucional a les víctimes del conflicte armat que es va tancar en fals amb una Llei d'Amnistia, recentment declarada inconstitucional per la Sala Constitucional de la Cort Suprema de Justícia del Salvador, va determinar que la Universitat Centre Americana (UCA) , a través del seu Institut de Drets Humans (IDHUCA) i per exigència de la Xarxa de Comitès de Víctimes del conflicte armat, prengués la decisió de crear el Tribunal Internacional per a l'aplicació de la Justícia Restaurativa.

Aquest projecte és una modalitat de política pública no governamental, estant integrat per experts en justícia i drets humans de diversos països com Espanya, Brasil, Paraguai, Xile, Estats Units i El Salvador mateix. El Tribunal està presidit pel President de Fundació per la Justícia i es constitueix des de l'any 2009 en diverses localitats o comunitats del país per examinar casos de massacres, execucions sumàries, tortures, violacions, desaparicions forçoses, moltes encara desconegudes pel sistema de justícia del país, emetent sentències respectives amb els testimonis de tots ells, fonaments jurídics sustentats en el dret penal internacional i convenis de drets humans, peticions de les víctimes i ressenya de la posició de l'Estat salvadorenc davant d'aquests.

Objectius

  • Reflexionar sobre la manera de procedir respecte dels més de 80 casos presentats a la fiscalia que estan estancats
  • Impulsar una llei de justícia transicional
  • Reforçar la petició de reobertura del cas jesuïtes als tribunals del Salvador
  • Iniciar processos de trobada de víctimes i militars/policials
  • Escoltar les víctimes i acompanyar les que van passar pels Tribunals anteriors

L'abril del 2017 José María Tomás i Tio va presidir la novena edició d'aquest tribunal a El Salvador, que va culminar amb la presentació, el 21 de març del 2018, de la sentència proferida en aquesta edició. Volem agrair als patrocinadors, col·laboradors i organitzadors d'aquest gran esdeveniment la seva aportació a la causa, cedint espai a la justícia on ha estat silenciada i distant de víctimes oblidades quan no perseguides. El projecte està finançat per Oxfam Intermon, Avacu i AAA Jesuïtes.

Documentació

Sentència del primer TIJR El Salvador 2009
Sentència del segon TIJR El Salvador 2010
Sentència del tercer TIJR El Salvador 2011
Sentència del quart TIJR El Salvador 2012
Sentència del cinquè TIJR El Salvador 2013
Sentència del sisè TIJR El Salvador 2014
Sentència del setè TIJR El Salvador 2015
Sentència del vuitè TIJR El Salvador 2018
Sentència del novè TIJR El Salvador 2017