La visita dels dos activistes, Jovita Tzul i Edgar Orlando, s'emmarca dins del projecte titulat «Visibilització i defensa d'activistes de Drets Humans per part d'advocats i advocades defensors de Drets Humans a Guatemala,» el qual compta amb el suport financer de la Vicepresidència Segona i la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge.
Una visita que ha estat una oportunitat per conèixer de prop les diferents realitats de Guatemala i poder extreure'n conclusions per continuar treballant.

Jovita Tzul és una destacada advocada i notària guatemalenca que forma part del Programa de Lluita contra la Impunitat del Centre per a l'Acció Legal en Drets Humans (CALDH). Jovita i el seu equip es dediquen a abordar casos relacionats amb greus vulneracions de Drets Humans, incloent-hi aquells que van sorgir durant el conflicte armat, la defensa dels drets dels pobles indígenes, casos de violacions de drets humans contra dones i la criminalització de persones defensores de drets humans.

 

Edgar Orlando Putul Chub és un advocat i notari guatemalenc que forma part de l'equip legal de la Associació d'Advocats i Notaris Maies de Guatemala. Durant els darrers anys, Edgar ha tingut un paper crucial en la promoció dels drets humans, centrant-se en la defensa dels drets dels pobles indígenes, la justícia i el territori, així com en la protecció de defensors i defensores de drets humans.