El voluntariat suposa un compromís de la persona, amb si mateixa i amb la societat.

Respon al sentiment de solidaritat, implicació ciutadana i afany de contribuir a la millora de la situació de les altres persones i de la societat.

D'acord amb la Llei de voluntariat de la Comunitat Valenciana, el concepte de voluntariat fa referència al conjunt d'activitats d'interès general que, respectant els principis de no discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència en una societat democràtica , es desenvolupin per persones físiques per a la millora de la qualitat de vida d'altres persones o de la col·lectivitat», sempre que tinguin caràcter altruista i solidari, siguin conseqüència d'una decisió pròpia i lliurement adoptada i es duguin a terme de forma desinteressada i sense contraprestació econòmica.

A aquest voluntariat s'adreça aquesta guia d'estratègies i bones pràctiques d'implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible -ODS-, basats en els Drets Humans, amb una clara intenció de reconeixement de la seva important tasca, alhora que neix amb vocació de convertir-se en una eina de divulgació i sensibilització de l'Agenda 2030.

Amb aquesta Guia, Fundació per la Justícia, juntament amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en el marc de la convocatòria d'Educació per a la Ciutadania Global, ia través del projecte 'Voluntariat de la Comunitat Valenciana, compromès i format en Drets Humans i Objectius de Desenvolupament Sostenible', dóna un pas més en aquesta important tasca de difusió, sensibilització, formació i transferència de coneixements i bones pràctiques en la promoció i defensa dels Drets Humans i la implantació dels ODS, focalitzant tota l'atenció i l'interès en el voluntariat, vòrtex de mobilització i participació social per a la construcció de societats més justes i igualitàries.

EL VOLUNTARIAT I LA SEVA FUNCIÓ ACTIVA

AL CAMÍ CAP A L'AGENDA 2030

El voluntariat constitueix un mitjà important de participació ciutadana, com a actor i promotor dels drets humans, alhora que forma part dels processos de desenvolupament per actuar com a agent transformador.

La Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible posa en relleu el paper de les persones voluntàries com a actors imprescindibles per a la consecució dels ODS. En concret, les persones voluntàries representen un poderós mitjà intersectorial per dur a terme l'Agenda 2030, arribant a mobilitzar determinats grups i sectors i fent efectiva la participació ciutadana.

La present guia recull accions practiques què pot realitzar el voluntariat per a la consecució dels ODS, una sèrie de casos de Bones Pràctiques i unes conclusions finals en forma de decàleg.

És important la generació de noves aliances per a la promoció de societats més justes, inclusives i sostenibles, incloent-hi els grups de voluntàries i voluntaris, veritables agents de compromís i de canvi.

 

Per descarregar, deixa'ns el teu email i digues-nos que et sembla aquesta iniciativa.

Podràs descarregar la guia a continuació a l'enllaç que trobaràs!

    Penses que és una bona iniciativa el desenvolupament d'aquesta guia sobre el rol del voluntariat per als ODS?

    Autoritzo la Fundació per la Justícia a guardar les meves dades tenir-hi accés amb finalitats merament informatives relacionades amb el dret i la justícia social.

    En el compliment del que estableix l'art. 13 del Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que el responsable del tractament és la Fundació per la Justícia i que aquest tractament es porta a terme per gestionar les comunicacions de l'entitat, el seu consentiment és la nostra base legal per a això, el qual entenem atorgat en mantenir aquesta correspondència.

    Així mateix, us informem de la possibilitat que teniu d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les vostres dades de caràcter personal o més informació dirigint-vos per escrit a l'email info@ fundacionperlajusticia.org