Fundació per la Justícia ha expressat el seu suport al Pronunciament emès pel XXIII Congrés Nacional i XIX Congrés Mundial de Mediació a Querétaro, Mèxic. Amb el lema «Cap a una cultura de la pau i la concòrdia», el Congrés va abordar la situació de conflicte a Gaza, destacant la connexió directa entre la injustícia social i els conflictes globals.

El pronunciament destaca la urgència de transitar cap a la justícia social com a imperatiu per a la supervivència i satisfacció de les necessitats humanes. A més, proposa la creació d'un nou contracte social que fomenti la participació reflexiva a la democràcia i equilibri la justícia adversarial amb l'autocompositiva.

El Decàleg proposat pel Congrés inclou punts essencials, incloent-hi la construcció consensuada d'un nou contracte social per a la supervivència del planeta, el respecte al medi ambient, i la centralitat de l'educació, la salut, el treball i la justícia social.

Aquest suport reflecteix el nostre compromís amb la promoció de valors fonamentals i la nostra missió de contribuir a construir un món més just i equitatiu. Per tant, convidem la comunitat a unir-se a aquest esforç global cap a la pau i la justícia.

Es pot descarregar el document complet: Pronunciament(Congrés Nacional i Mundial 2023)