El 27 de juliol passat, a la seu de Caixa Popular es va dur a terme l'acte de signatura del Conveni amb què Caixa Popular es converteix en l'Empresa Ambaixadora més important de Fundació per la Justícia.

L'acord va ser signat pel Director General de l'entitat, el senyor Rosendo Ortí i el president de Fundació per la Justícia, el senyor José Mª Tomas.

'La prolongada implicació de Caixa Popular en els programes de sensibilització i educació desenvolupats per FxJ, es consolida amb la signatura d'aquest Conveni' ressalta José Mª Tomás. 'Ens sentim molt agraïts en resposta a la confiança que genera el nostre compromís social en favor de persones i grups especialment vulnerats' conclou.

Perquè, a més, ser empresa ambaixadora de Fundació per la Justícia té molts avantatges. Més enllà dels beneficis fiscals a l'impost de societats o el de l'impost sobre la renda de les persones físiques, totes les persones que es relacionin amb l'empresa passaran a valorar molt positivament aquest interès actiu pels problemes socials, redundant en la imatge de la marca i els valors corporatius.

Suma't! Sigues part de Fundació per la Justícia amb una quota estable.
Tu tries la quantitat i la periodicitat.