El projecte “Accés a la Justícia per Ucraïna” pretén identificar les víctimes dels crims de guerra a Ucraïna per facilitar la reparació dels seus perjudicis. A data d'avui hem atès més de 50 víctimes amb el projecte, prenent els seus relats i identificant-ne els perjudicis i hi continuem.

De la mateixa manera, començarem a fer jornades a Elx per convidar persones ucraïneses que puguin estar interessades en el projecte i comentar-los una mica sobre què va, qui som i aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir.
D'altra banda, hem mantingut contacte amb la Fiscalia General de l'Estat, per veure de quina manera, amb la nostra feina per a les víctimes, podem contribuir a les investigacions judicials que s'estan duent a terme, i igualment poder enviar el nostre informe tant al Consell de Europa com a la Cort Penal Internacional.