Aquesta jornada té com a objectiu contribuir a la millora per al coneixement en l'àmbit de la socialització als tres pilars que conformen el govern obert: la transparència, la rendició de comptes i la participació ciutadana.

Es pretén desenvolupar un espai de reflexió i debat al voltant d'experiències i coneixements en el desenvolupament, la construcció i l'execució d'eines d'avaluació del govern actiu.

Deixem a la vostra disposició els vídeos de la jornada i el material elaborat pels ponents.

Part 1: Bloc teòric – «Coneixent el govern obert: l'evolució del concepte».

Part 2: Bloc pràctic- Tallers “Bones pràctiques de Govern Obert”

Consumidors vulnerables

Lliçons bàsiques de Govern Obert: una panoràmica democràtica

L'aplicació dels principis del bon govern a l'àmbit local