Laboratori de desenvolupament de projectes audiovisuals en matèria de DDHH


La Fundació per la Justícia i el Festival Internacional de Cinema i Drets Humans, Humans Fest, convoquen la primera edició del laboratori de creació de projectes audiovisuals en matèria de drets humans. 

1.- OBJECTIUS 

L'activitat està dirigida a professionals i estudiants amb l'objectiu de fomentar l'escriptura de guions en matèria de drets humans, promoure la creació i donar suport als autors i autores en el procés de creació a través de masterclasses i tutories personalitzades. 

2.- PARTICIPANTS 

La convocatòria és oberta a persones majors d'edat, de qualsevol nacionalitat, residents a la Comunitat Valenciana, que acreditin estudis o experiència relacionada amb el cinema i/o la creació audiovisual. 

3.- PROJECTES 

Els projectes elegibles són projectes de curtmetratges de ficció/documental/animació/experimental (s'admeten projectes híbrids) sobre matèria de defensa dels drets humans en fase de guió. 

4.- INSCRIPCIÓ

Les persones interessades a participar-hi hauran de presentar un únic projecte d'escriptura de guió de curtmetratge per a cinema amb perspectiva de drets humans, d'autoria única o en col·laboració amb altres autors/es, en castellà o valencià.

La inscripció podrà fer-se a través del FORMULARI ONLINE disponible a la web d'HUMANS FEST, aportant la informació i el material requerit. 

  • MATERIAL: sinopsi obligatòria a més d'un guió (preferit) i/o una memòria explicativa i/o una sinopsi argumental. De manera opcional, al formulari es pot afegir el material addicional que es consideri necessari (fitxa tècniques, pressupost, dossiers, etc.)

Només s´admet un projecte per participant. Els projectes poden ser presentats pel/la director/a, guionista, i/o productora dels mateixos. 

El termini d'inscripció finalitza el 19 de novembre (inclusivament)

5.- SELECCIÓ DELS PROJECTES

Fundació per la Justícia i HUMANS FEST, amb el suport d'un comitè de persones experts, seleccionarà 4 projectes que participaran a les masterclasses i tutories, que tindran lloc a la ciutat de València. 

Els projectes finalistes seran contactats personalment i el llistat serà publicat a la web i RRSS de Fundació per la Justícia i HUMANS FEST. 

Fundació per la Justícia i HUMANS FEST cobriran els costos d'allotjament i mitja pensió durant els dies de durada del laboratori per un màxim d'un participant per projecte i amb la possibilitat d'optar a borsa econòmica de 100 euros en concepte de trasllats.

6.- DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS DEL LABORATORI

El laboratori es desenvoluparà durant el cap de setmana del divendres 1 al diumenge 3 de desembre. Al llarg de les 3 jornades es preveuen les activitats següents: 

  • 2 masterclasses sobre aspectes de creació i/o producció enfocades als DDHH.
  • 2 sessions one-to-one amb els projectes seleccionats.
  • Una sessió grupal dels projectes de preparació al pitch.
  • El laboratori acabarà amb una sessió de Pitch oberta a les productores de la Comunitat Valenciana. 

7.- TÍTOLS DE CRÈDIT 

Quan algun projecte seleccionat i participant a HUMANS LAB arribi a ser produït, els/les autors/es s'obliguen que la productora incorpori en els títols de crèdit el següent: “Projecte desenvolupat a HUMANS LAB 2023 organitzat per Fundació per la Justícia i HUMANS FEST” ia continuació hi afegirà el logotip del programa, DE Fundació per la Justícia i HUMANS FEST, que es facilitarà per part de l'organització en diferents formats i resolucions. 

8.- COMPROMÍS DELS I LES PARTICIPANTS

La participació a HUMANS LAB suposa l‟acceptació íntegra d‟aquestes bases i que s‟assumeixen els compromisos d‟assistència durant les dates de celebració de les activitats. 

9.- DRETS PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Els projectes presentats, quant a la seva autoria, seran propietat dels seus autors/es, sent ells/es responsables, davant de tercers, de qualsevol reclamació que es produeixi sobre aquests i alliberant a Fundació per la Justícia i HUMANS FEST de qualsevol responsabilitat a aquest efecte.  

10.- CONTACTE 

Per resoldre qualsevol dubte, podeu contactar amb l´equip de HUMANS FEST: 

DEBORAH MICHELETTI i CRISTINA VIVÓ (coordinadores de Humans Lab): humans@humansfest.com