15è Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València

 

HUMANS FEST 2024


 

1.- OBJECTIUS

El Festival Internacional de Cinema i Drets Humans – HUMANS FEST, desenvolupat a València des del 2008, és un dels principals projectes impulsats per Fundació per la Justícia que té com a objectiu augmentar la implicació d'una ciutadania valenciana global i crítica compromesa amb la defensa i la promoció dels Drets Humans i la consecució de l'Agenda 2030. Per aconseguir-ho, el projecte apropa la cultura audiovisual tant al públic general com a públics especialment vulnerats, des de la visibilització de la defensa dels drets humans i la denúncia de les seves vulneracions a tot el món, així com la promoció dactivitats que donen suport a la consolidació duna ciutadania activa per la justícia social.

2.- DATES

La 15a edició de l'HUMANS FEST se celebrarà del 30 de maig al 8 de juny del 2024.

3.- SEU I MITJANS DE CONTACTE.

FUNDACIÓ PER LA JUSTÍCIA

Carrer de Ripalda, 16, baix, 

46003 València (Espanya)

Telèfon: +34 961 04 73 35

www.fundacionporlajusticia.org

humansfest@fundacionporlajusticia.org e info@fundacionporlajusticia.org

4.- SECCIONS i PREMIS

  • Secció 'Humans Fic'

Premi a Millor Llargmetratge Internacional de Ficció: 1.200 € 

Premi a Millor Curtmetratge Internacional de Ficció: 400 € 

Es consideraran llargmetratges les pel·lícules a partir de 60 minuts de durada i els curtmetratges no podran superar els 30 minuts de durada.

  • Secció 'Humans Doc':

Premi a Millor Llargmetratge Internacional Documental: 1.200 € 

Premi a Millor Curtmetratge Internacional Documental: 400 €

Es consideraran llargmetratges les pel·lícules a partir de 60 minuts de durada i els curtmetratges no podran superar els 30 minuts de durada.

  • Secció 'Curt i Barrejat':

Secció de curtmetratges valencians documentals i de ficció que aborden els drets humans. Es consideraran com a valencians aquells curts l'equip dels quals sigui majoritàriament valencià. 

La finalitat del premi és promoure la cultura audiovisual local i compromesa amb els drets humans. Els curtmetratges no poden superar els 30 minuts de durada.

Premi a Millor Curtmetratge Valencià: 400 €

  • Secció '1 minut, 1 dret':

Micrometratges de fins a 1'30'' (crèdits inclosos) sobre els drets humans realitzats per estudiants. 

És una secció tradicional de l'Humans Fest que aposta per promoure els drets humans i la cultura audiovisual entre els estudiants valencians. Es realitza a través de convenis amb escoles valencianes d'audiovisuals, però també es pot participar individualment sempre que s'acrediti que s'està cursant estudis reglats. 

Premi 1 minut, 1 dret: 250 €

En el marc del festival, hi haurà altres premis sense remuneració econòmica. Per exemple, el Premi EDAV, que atorga l'Associació d'Escriptors de l'Audiovisual Valencià, al millor guió de curtmetratge al valencià.

5.- TEMÀTICA

Només podran participar pel·lícules la temàtica de les quals estigui relacionada amb els drets humans, particularment amb l'eix proposat per a la present edició de l'HUMANS FEST: la lluita contra el canvi climàtic i la defensa del territori i del medi ambient. 

Ens sumem així als esforços de la ciutat que li han fet mereixedora del guardó a València com a Capital Verd Europea el 2024. 

Vivim una emergència climàtica que afecta la vida a tot el planeta. Apostem per un cinema transformador que enfoca les lluites i resistències contra el canvi climàtic, que denunciï i/o aporti solucions per evitar conseqüències catastròfiques i garanteixi un futur sostenible a les properes generacions. Es fa indispensable que la transformació ecosocial per la qual advoquem, es realitzi sota una perspectiva interseccional aplicant un enfocament de drets humans. Aquesta 15a edició de l'Humans Fest vol contribuir a generar nous imaginaris de relació entre les persones i la natura, sense perdre de vista la resta d'Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

El nostre objectiu com a festival de cinema i drets humans és promoure el cinema independent que entretingui i sensibilitzi; generar un punt de trobada entre creadors/es i la ciutadania; i aquest 2024 en particular, promoure l'audiovisual com una eina per aconseguir la mitigació i adaptació al Canvi Climàtic.

A la Secció Curt i Barrejat, de curtmetratges Valencians, l'eix temàtic s'amplia a tots els drets humans, recollits a la Declaració Universal, tot i que prioritzarem aquesta mirada interseccional de defensa climàtica i del territori.

6.- INSCRIPCIÓ

La inscripció de pel·lícules al Festival té una quota de 2€. El termini dinscripció es desenvoluparà del 15 de desembre de 2023 a l1 de març de 2024 per a totes les seccions oficials. La plataforma d'enviament d'obres serà Festhome.

En el cas de la secció Un minut, un dret, la data límit d'inscripció serà el 5 de maig.

7.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Totes les produccions presentades a la secció oficial hauran de complir els requisits següents:

  • Ser posteriors a l'1 de gener de 2022
  • No haver estat presentades a la ciutat de València, a sales públiques, DVD/BlueRay, vídeo o televisió. Tampoc no poden haver estat difoses a través d'Internet amb accés lliure.
  • Els suports de les còpies s'han d'adequar a les exigències tècniques de cada secció del festival.
  • Les obres han d'estar subtitulades en anglès, castellà o valencià/català.

8.- JURATS

La direcció del Festival designarà els jurats per cada secció, que actuaran amb total independència i la funció dels quals serà la concessió dels premis anteriorment indicats després de la visualització i anàlisi de les diferents projeccions. El jurat de cada secció l'integraran persones expertes a l'audiovisual i/oa la defensa dels drets humans que combinaran criteris artístics i socials. 

Per a la secció 'Un minut, un dret' el veredicte serà atorgat pel públic (jurat popular). 

9.- OBRES ADMESES

En cas de ser seleccionada la pel·lícula, serà requisit imprescindible l'enviament de còpies en els suports següents:

  • Per als llargmetratges, enviament en format físic a DCP. L'enviament de la còpia s'ha de fer per correu postal o servei de missatgeria i serà a càrrec de qui hi participa. Hauran d'incloure les dades de devolució, que assumirà el festival.
  • Pels curtmetratges, el format serà en MP4 i s'enviarà via electrònica. 

Si la pel·lícula no és hispanoparlant, caldrà remetre amb anterioritat el text dels subtítols en castellà en format .srt a través d'un enllaç descarregable o arxiu adjunt, perquè se'n pugui preparar el subtitulat electrònic.

Les pel·lícules escollides no podran ser retirades per les productores i/o distribuïdores una vegada publicada la selecció. Les obres podran ser projectades en sessions especials del festival amb el consentiment previ dels autors. 

El Festival podrà fer una mostra de les obres seleccionades per utilitzar en qualsevol mitjà amb fins promocionals en el marc de HUMANS FEST (programa imprès, premsa, Internet, xarxes socials, tràiler, etc.).

10.- PREMIS

Els premis seran abonats a través de transferència bancària. L'import dels premis descrits (que porten l'IVA inclòs) estarà subjecte a les retencions i els impostos que corresponguin, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Les decisions, tant del Comitè de Selecció com dels Jurats, seran inapel·lables. Els projectes guanyadors s'anunciaran a la Gala de Clausura del XV Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València.

Les pel·lícules que obtinguin premis hauran d'especificar el premi obtingut al Festival Internacional de Cinema i Drets Humans – HUMANS FEST en tots els seus afitxes, comunicacions, publicitat i en els títols de les còpies estrenades a Espanya tant en la seva exhibició a sales com al seu llançament per a format domèstic (DVD, Blu-ray, etc.) i altres plataformes.

11.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La presentació dels treballs implica la total acceptació d'aquestes bases i la interpretació i aplicació de les mateixes correspon als organitzadors del festival. Per a qualsevol aclariment, dubte o informació addicional contacteu amb l'organització del Festival a través del correu humansfest@fundacionporlajusticia.org

12.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les persones interessades a prendre part en aquesta convocatòria prestaran expressament el seu consentiment al tractament de les seves dades de caràcter personal (indicant-ho així al formulari de Festhome) ia la publicació en qualsevol mitjà que s'utilitzi per a la comunicació dels resultats i per a la correcta preparació i execució d'aquesta convocatòria. La manca de prestació del consentiment esmentat comportarà la inadmissió a la present convocatòria en estar regida pel principi de publicitat.

D'acord amb allò previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell així com en Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades aportades per la persona interessada s'utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per als fins previstos en aquest procediment amb la finalitat de la tramitació i la gestió d'aquests ajuts.

No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

En tot allò no previst expressament en matèria de protecció de dades personals és aplicable el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.