Humans Media: la plataforma que s'obre al món en la promoció dels drets humans.

Des de Fundació per la Justícia treballem constantment en la promoció i defensa dels drets humans i al març marquem una fita important després del llançament de la plataforma OTT (Over the Top) «Humans Media», eina audiovisual per a la visualització de contingut de vídeo.

La plataforma va ser creada per la Fundació en col·laboració amb Tyris, per a la promoció, defensa, conscienciació i sensibilització dels drets humans. En aquesta web també podeu visualitzar vídeos que han estat part del Festival de Cinema i Drets Humans de València, Humans Fest. Així com altres produccions col·laboratives i participatives que ha fomentat la Fundació per la Justícia.